Waarmee kunnen wij u helpen?

  Expertise

  Europees & Mededingingsrecht

  Onze markteconomie is gebaseerd op economische vrijheid en eerlijke concurrentie waar - uiteindelijk – de consument van profiteert. Om dit te verzekeren stelt het Europese en het Nederlandse mededingingsrecht allerlei grenzen aan het marktgedrag van bedrijven. 

  Zo mogen bedrijven geen afspraken maken of informatie uitwisselen die de mededinging kan beperken, mogen bedrijven hun economische machtspositie niet misbruiken, is sommige staatsteun verboden en toetsen de mededingingsinstanties vooraf of bepaalde fusies- en overnames wel mogen doorgaan.

  Hoewel de impact van de mededingingsregels op de bedrijfsvoering groot is, is de toepassing van de regels waarin deze verboden zijn neergelegd vaak ingewikkeld. Daarbij zijn de risico's groot. Een overtreding kan tot hoge boetes leiden, een onderneming kan verplicht worden staatssteun terug te betalen en een fusie of overname kan afketsen. Ons ervaren Europees & Mededingingsrechtteam staat bekend om het vinden van innovatieve oplossingen en het verwezenlijken van praktische mogelijkheden.

  Innovatieve, praktische aanpaak

  Met een praktische aanpak adviseren wij over naleving van de regelgeving. Wij brengen risico’s in kaart en stellen passende en proportionele maatregelen voor om deze te beheersen. Het team heeft uitstekende relaties met toezichthoudende instanties, en staat bekend om haar innovatieve oplossingen als alternatief voor boetes, indien er mededingingsrechtelijke problemen bestaan.

  Efficiënte oplossingen

  Met sectorspecifieke kennis ondersteunen wij klanten bij het structureren van strategische samenwerkingen en transacties. Wij leveren een waardevolle, efficiënte bijdrage aan procedures voor mededingingsautoriteiten en rechtbanken.

  Meer informatie

  Lees meer op de pagina's hieronder over wat wij voor u kunnen betekenen op het gebied van mededinging, (de bijzondere verantwoordelijkheid van) partijen met een machtspositie, fusiecontrole, competition litigation en staatssteun.