Waarmee kunnen wij u helpen?

  Sector

  Overheid & Onderwijs

  Van Doorne vertegenwoordigt verschillende overheids- en onderwijsinstellingen. Wij kennen het reilen en zeilen binnen de publieke en semipublieke sector. Wij kunnen u helpen bij de bepaling van uw strategie en advies geven omtrent de juridische mogelijkheden en implicaties daarvan.

  Het vinden van een gemeenschappelijke basis

  In Nederland moeten de burgers en de semioverheid aan steeds meer strenge en complexe regels voldoen. Nationale en plaatselijke overheidsinstellingen krijgen te maken met steeds verderstrekkende beheersregels, terwijl hun bewegingsruimte steeds verder ingeperkt wordt door Europese en nationale regels, alsook door toezichthoudende en regelgevende instanties. Tegelijkertijd worden burgers steeds mondiger en veeleisender. Het internet, en vooral de sociale media, kan organisaties plotseling in de kijker zetten. De belangen van de economische vooruitgang en milieubescherming zijn al jarenlang in strijd met elkaar.

  Plaatselijke autoriteiten zijn gedwongen meer verantwoordelijkheden op zich te nemen, terwijl zij tegelijkertijd strikt dienen te voldoen aan de desbetreffende regels en reglementen. Daardoor is het steeds moeilijker om bij tegenstrijdige belangen toch een gemeenschappelijke basis te vinden. Hetzelfde kan gezegd worden van de onderwijswereld, die constant onder publieke controle staat en om moet gaan met snelle juridische veranderingen.

  Van Doorne, het kantoor van de Rijksadvocaat, houdt trends en ontwikkelingen nauwlettend in de gaten en legt de juridische context aan u uit.

  Uitgebreide praktische kennis

  Wij zijn bekend met de publieke en semipublieke sector. De expertise van ons kantoor omvat onder andere openbare aanbestedingen, organisatie van samenwerkingsverbanden en juridische fusies, openbaar bestuur en financiële aangelegenheden, privatiseringen in de publieke en semipublieke sector, bestuursrecht, overheidssubsidies, uitgebreide kennis van sectorreglementen en staatssteun. Wij hebben diepgaande kennis van belastingzaken, onderzoeksfinanciëring, medezeggenschap en beloningsbeleid. Wij hebben een schat aan ervaring op het gebied van procesvoering, zowel in bestuurlijke procedures als in civiele procedures.

  Meer informatie

  Heeft u vragen of wilt u meer informatie over onze aanpak? Neem dan contact op met Saskia Laseur