Waarmee kunnen wij u helpen?

  Marktsegment

  Milieu

  Ons team beschikt over specialistische kennis en ervaring op het gebied van het milieurecht in ruime en enge zin, op regionaal, nationaal en Europees niveau.

  Het brede milieurecht omvat alle aspecten van het recht omtrent afvalstoffen, bodembescherming- en sanering, emissieregulering, circulaire vraagstukken, het 'einde afval'- beleid, lozingen en waterkwaliteit en de verdeling van schaarse ruimte. Wij volgen de meest recente ontwikkelingen op het gebied van vergunningverlening, handhaving en toezicht. Het voeren van bodem- en spoedprocedures is ons werkveld. Wij hebben naam en faam op dat gebied.

  Al jaren staan wij complexe industrie bij, in het regelwoud van het milieurecht. IPPC, REACH, EVOA, BREF, BBT, Aerius, wij zijn thuis in alle afkortingen.

  Wij hebben in samenwerking met het Energy team, een unieke gecombineerde positie en expertise op het gebied van renewables zoals wind en zon. Dit geldt ook voor gehele keten van productie en levering van biobrandstoffen (blending, vergisting, biodiesel).