Waarmee kunnen wij u helpen?

  Pieter van Doorne Fonds

  Het 90-jarig jubileum van Van Doorne was aanleiding om, in ere van het gedachtengoed van onze oprichter, de Stichting Pieter van Doorne Fonds in het leven te roepen. Het Fonds stimuleert duurzaamheid en kansengelijkheid en ondersteunt als betrokken partner en met financiële middelen organisaties die deze zelfde doelen nastreven. Op 4 oktober 2021 zag het Fonds het levenslicht.

  Geschiedenis

  Op 1 november 2020 was het exact 90 jaar geleden dat Pieter van Doorne zich als zelfstandig advocaat in Amsterdam vestigde. Het onverzoenlijke met elkaar te verzoenen, een van de talenten van Pieter van Doorne, is uitgegroeid tot een missie. Zijn oorspronkelijke grondhouding uit de jaren '30 is de drive geworden van Van Doorne advocaten, notarissen en fiscalisten van nu. Niet uit sentiment, niet als ode aan vroeger, maar omdat deze grondhouding ook in deze tijd buitengewoon effectief blijkt. 

  Met trots kijken de huidige medewerkers terug op de indrukwekkende carrière van Pieter van Doorne, waarin hij mensen en organisaties sterker maakte en samen met hen bouwde aan verantwoorde en duurzame oplossingen. Alles met oog voor de maatschappij en talentontwikkeling, diversiteit en inclusie. Deze waarden worden nog altijd actief uitgedragen.

  Partners en samenwerkingen 

  Op dit moment werkt het Fonds met drie partijen actief samen.


  War Child

  War Child zet zich sinds 1995 wereldwijd in voor kinderen die opgroeien in oorlog en geweld. War Child sluit aan bij de leefwereld van kinderen. Zingend, spelend en dansend stimuleert het hun veerkracht. En ze werken met ouders, leerkrachten en gemeenschappen samen. Kinderen krijgen de juiste specialistische steun om zelf aan een vreedzame toekomst te bouwen. Het Pieter van Doorne Fonds ondersteunt War Child in de komende jaren door het geven van juridisch advies waar nodig en door jaarlijks een vaste financiële bijdrage over te maken.

  De Plastic Soup Foundation
  De Plastic Soup Foundation is een non-profit organisatie uit Amsterdam, met als doel het stoppen van plasticvervuiling in het milieu. Het Pieter van Doorne Fonds ondersteunt de Plastic Soup Foundation financieel en sponsort activiteiten zoals de World Clean Up Day en de Plastic Health Summit. Van Doorne-medewerkers participeren actief aan deze activiteiten, bijvoorbeeld door in de omgeving van kantoor vuil te prikken en de organisatie van juridisch advies te voorzien bij vraagstukken die zij heeft.

  Free a Girl
  Stichting Free a Girl bevrijdt sinds 2008 wereldwijd meisjes uit de kinderprostitutie. Via lobby en voorlichting wordt aandacht voor dit thema gevraagd bij overheden en rechtsprekende organen door het voeren van campagnes. Hierbij wordt aangedrongen op implementatie van internationale kinderrechtwetgeving. Het Pieter van Doorne Fonds ondersteunt Free a Girl met een financiële bijdrage voor de School for Justice, waardoor zeven meisjes in de gelegenheid worden gesteld een juridische opleiding te volgen. 

  Hackathon goede doelen
  In november 2021 organiseerde Van Doorne een jubileumevent voor cliënten. Tijdens dat event vond een mini-hackathon plaats, met als doel om in groepjes te werken aan verantwoorde en duurzame oplossingen voor de ‘problemen’ die door de drie goede doelen waren aangedragen. Tijdens de hackathon werd vol energie gebrainstormd met als resultaat een aantal waardevolle oplossingen. Voor de aanwezige goede doelen betekende dit inspiratie uit een nieuwe hoek, gebaseerd op kennis en jarenlange ervaring. In de whitepaper die naar aanleiding van de resultaten van de hackathon is samengesteld, kunt u lezen met welke uitkomsten de doelen verder gaan én wat de hackathon voor hen heeft betekend. De whitepaper kunt u hier lezen en downloaden

  Bestuurlijke organisatie   

  Bij de oprichting van het Pieter van Doorne Fonds is een driekoppig bestuur samengesteld. Dit bestaat uit de drie 'Pieters' die momenteel werkzaam zijn bij Van Doorne:

  • Mr. Pieter van Regteren Altena – Voorzitter (midden)
  • Mr. Pieter de Jong Schouwenburg – Secretaris (links)
  • Pieter van den Elshout – Penningmeester (rechts)