Waarmee kunnen wij u helpen?

  Algemeen Bestuursrecht

  De overheid oefent een niet te onderschatten invloed uit op ons dagelijks leven. Het optreden van de overheid, en de bescherming daartegen, wordt in hoge mate bepaald door het bestuursrecht. Van Doorne beschikt over de juiste specialisten.

  Nut en noodzaak bestuursrecht

  In onze democratische rechtsstaat neemt de overheid een bijzondere positie in. Op basis van het publiekrecht kan de overheid bevoegdheden uitoefenen, die andere (private) partijen niet ter beschikking staan. Zo kan de overheid vergunningen verlenen of intrekken, heffingen instellen en aanslagen opleggen, normen vaststellen en handhaven.

  Met de instrumenten die het bestuursrecht biedt kan de overheid het algemeen belang behartigen en acteren op gebieden van het openbaar leven die anders niet zouden worden geregeld, zoals infrastructuur, pensioenstelsels en zorg. De verregaande bevoegdheden verlangen wel een wettelijke grondslag. De wetgever moet een doelmatige rechtsbescherming bieden tegen het uitoefenen van deze bevoegdheden door de overheid. Daartoe dient het bestuursrecht: het reguleren van de relatie tussen burgers of private partijen en de overheid.

  Het terrein van specialisten

  Het bestuursrecht kenmerkt zich door een omvangrijke regelgeving, bestaande uit formele wetten, AMvB’s, Ministeriële regelingen en beleidsregels, maar ook uit ongeschreven recht als de algemene beginselen van behoorlijk bestuur. Denk ook aan de omvangrijke jurisprudentie die het bestuursrecht heeft voortgebracht. Voeg dit samen met het feit dat de belangen in bestuursrechtelijke procedures doorgaans groot zijn en u begrijpt waarom wij op dit rechtsgebied alleen specialisten inzetten. Specialisten die beschikken over de kennis, ruime praktijkervaring en die de juiste toon weten te treffen bij onderhandelingen, maar die niet schuwen de degens te kruisen voor de bestuursrechter.

  Meer informatie

  Lees meer over wat Van Doorne voor u kan betekenen. Neem vrijblijvend contact met ons op. U kunt daarvoor terecht bij Cees Kniestedt.