Waarmee kunnen wij u helpen?

  Omgevingsrecht

  De inrichting van onze fysieke leefomgeving wordt bepaald door het omgevingsrecht, dat continu in beweging is, zeker met de op stapel staande invoering van de Omgevingswet. Kennis van het omgevingsrecht is een vereiste voor het slagen van een ruimtelijk project. 

  Inrichting leefomgeving, Ruimtelijke ordening & Milieu

  Het inrichten van de beperkt beschikbare ruimte is bepaald geen sine cure. Belangen moeten constant tegen elkaar worden afgewogen en knopen moeten worden doorgehakt. Daarbij gaan ontwikkelaars en overheden niet over één nacht ijs.

  Aan de onderbouwing van ruimtelijke besluiten worden zware eisen gesteld. Welke invloed heeft een ontwikkeling op de omliggende ruimte? Is er behoefte aan de geplande functie? En wat zijn de gevolgen voor verkeersafwikkeling, luchtkwaliteit, flora- en fauna, parkeerdruk en veiligheidscontouren?

  Van plan tot oplevering

  Wij hebben een grote vastgoedsectie. Onze advocaten, notarissen en fiscalisten begeleiden onze relaties gedurende alle stadia van een project; van plan tot oplevering. De fysieke leefomgeving wordt voor een groot deel wordt bepaald door milieuaspecten. Ruimtelijke ordening en milieurecht zijn dan ook nauw verweven. Wij hebben specialisten op beide gebieden.

  Ongeacht voor wie wij optreden zitten onze bestuursrechtadvocaten als het even kan al in de voorbereidende fase met alle betrokken partijen aan tafel. Juist die fase leent zich ervoor de belangen van overheid, ontwikkelaar en omwonende op elkaar af te stemmen. De ervaring leert dat vroegtijdige betrokkenheid van onze advocaten procedures voorkomt. Daar heeft uiteindelijk iedereen baat bij.

  Meer informatie

  Bij particuliere opdrachtgevers voorzien onze specialisten, in samenspraak met het bevoegd gezag, plannen van een goede ruimtelijke onderbouwing. Voor overheden fungeren onze specialisten vaak als gewaardeerde sparring partner.

  Wilt u meer informatie over wat Van Doorne voor u kan betekenen? Neem dan vrijblijvend contact met Cees Kniestedt.