Waarmee kunnen wij u helpen?

  Private Equity

  Private Equity is een belangrijke aanjager van de Nederlandse economie. Onze Van Doorne Private Equity specialisten hebben ruime en diepgaande ervaring met het begeleiden van investeringstrajecten door private equity partijen. 

  Advisering investeerders, management en banken

  Private Equity speelt een belangrijke rol binnen de Nederlandse markt voor fusies en overnames en is een belangrijke aanjager van de Nederlandse economie, het creëren van werkgelegenheid en het bieden van kansen voor ondernemers in het realiseren van hun groeiambities.

  Ons private equityteam adviseert nationale - en internationale investeerders, management teams en banken, naast belangrijke vraagstukken op het gebied van private equity, bij onder andere fusies en overnames, investeringstrajecten en fundraising-trajecten, management participaties en leveraged buy-outs, maar ook bij herstructureringen en reorganisaties, exit planning en legal audits en fiscale structurering en –planning.

  Management participaties

  Wij hebben een bijzonder sterke track record binnen het mid-market segment, waar kleine en wendbare teams investeerders op pragmatische en betrokken wijze adviseren bij het de-risken van hun investeringen of ondernemers bij het aantrekken van financiering door private equity.

  Die wendbare, pragmatische en betrokken wijze van adviseren is het gevolg van jarenlange ervaring gecombineerd met specialistische kennis van de sectoren en markten waarbinnen investeerders en ondernemers opereren. Enkele teamleden hebben daarbinnen een bijzondere en in Nederland ongeëvenaarde niche ontwikkeld in de advisering en begeleiding van management teams ten aanzien van hun co-investering in (grotere) private equity transacties.

  Technologie

  Vanuit een maatschappelijke betrokkenheid en de aanwezige focus op en ervaring met Technologie bedrijven en sectoren waarbinnen (technologische) innovatie en disruptie een rol spelen, zijn wij binnen heel Van Doorne zeer actief betrokken bij investeringstrajecten van start-ups en scale-ups.

  Clienten hebben Van Doorne geïnspireerd om een speciale Transactions in Tech samenwerking aan te gaan: een geïntegreerd, multidisciplinair team dat zich helemaal richt op transacties en investeringstrajecten bij technologiebedrijven.

  Meer informatie

  Heeft u vragen of wilt u meer informatie over onze aanpak bij dit thema? Dan kunt u contact opnemen met Onno Boerstra