Waarmee kunnen wij u helpen?

  Financiering

  Nieuwe kapitaaleisen en (dreigende) verliezen op de kredietportefeuille zetten de beschikbaarheid van bankfinanciering onder druk. Een gebalanceerde mix van financieringsbronnen is nodig om te voorzien in de financieringsbehoefte. Voor adequaat juridisch advies is ruime ervaring vereist met vele financieringsvormen.

  Ondernemingsfinanciering

  Wij adviseren ondernemingen en investeerders bij het aantrekken van schuldfinanciering. Onze focus is gericht op geldnemers, maar wij treden ook vaak op voor banken. Wij hebben uitgebreide ervaring in leveraged overnamefinancieringen, de financiering van bedrijfsmiddelen, herkapitalisaties, gestructureerde financieringen en kapitaalmarkttransacties (debt). Ook zijn wij gespecialiseerd in de combinatie van verschillende financieringsvormen.

  Werkkapitaalfinanciering

  Uitstaande facturen, voorraden en de productieketen vormen een belangrijk kapitaalbeslag voor ondernemingen. Het ontsluiten van dat kapitaal is vaak de goedkoopste manier om liquiditeit te realiseren. Debiteurenfinanciering, factoring, voorraadfinanciering en inkoopfinanciering zijn flexibele manieren om die waarde te ontsluiten en extra financieringsruimte te creëren.

  Werkkapitaalfinancieringen kunnen gelden als alternatief voor leningen verstrekt door een bank, maar ook als aanvulling op traditionele bankleningen. Wij kennen de juridische obstakels en valkuilen en de van toepassing zijnde wet- en regelgeving. 

  Zowel financiers als ondernemingen wenden zich tot ons voor ondersteuning en advies bij financieringstransacties die zien op het werkkapitaal.

  Meer informatie

  Heeft u vragen of wilt u meer informatie over ondernemingsfinanciering, dan kunt u contact opnemen met Roel Botter