Waarmee kunnen wij u helpen?

  Expertise

  Aanbesteding

  Ons zeer ervaren Van Doorne Aanbestedingsteam adviseert en ondersteunt met name bij Europese en nationale procedures op aanbestedingswetgeving en wordt vaak verzocht de overheid in rechtszaken te vertegenwoordigen.

  Europese aanbestedingen

  Vaak adviseren wij omtrent het “Best Value Procurement system” (het meest kosteneffectieve aanbestedingssysteem). Professionalisering van aanbestedingen vraagt vaak om een meer commerciële aanpak van alle betrokken partijen.

  Wij hebben ruime ervaring met het adviseren van provinciale en gemeentelijke instellingen en andere publieke organen, waar het gaat om aanbestedingskwesties en ondersteuning bij aanbestedingsprocedures, waaronder ook het voorbereiden van aanbestedingsdocumenten, overeenkomsten, concessies voor diensten en werk. Maar ook het structureren van zowel publiek-private en publieke-publieke samenwerkingsverbanden, waaronder in-house aanbesteding.

  Wij adviseren daarnaast over duurzame aanbestedingen. Niet alleen in de context van Nederlandse en Europese wetgeving, maar ook van de Wereldhandelsorganisatie (WTO World Trade Organisation).

  Vertegenwoordiging van de Overheid

  Ook verzorgen wij de procesvoering als het gaat om aanbestedingsgeschillen op verschillende gebieden: van schoonmaakcontracten tot openbaar vervoer en van bouwprojecten tot ICT-dienstverlening. Ook wordt ons kantoor vaak betrokken bij procedures omtrent duurzaamheid.

  Contact

  Wilt u overleggen over uw specifieke situatie en weten hoe wij u in een bepaald geval kunnen helpen? Neem dan contact op met Gijs Verberne.