Waarmee kunnen wij u helpen?

  Dekking

  De wereld om ons heen wordt steeds complexer. Technologische innovatie en klimaatverandering zijn voorbeelden van ontwikkelingen die grote invloed hebben op het dagelijks leven en op de economische activiteiten. Als verzekeraar wilt u producten aanbieden die voorzien in de behoefte van verzekerden aan bescherming tegen de (financiële) gevolgen van zakelijke mogelijkheden en de risico's die dergelijke ontwikkelingen met zich meebrengen. De snelheid waarmee de wereld verandert, brengt echter nieuwe uitdagingen met zich mee voor de verzekeringsmarkt.

  Nieuwe producten komen op de markt op een smallere actuariële basis dan we gewend waren. Bestaande producten blijken stilzwijgend dekking te kunnen bieden voor tot dan toe onbekende risico's. Dit leidt niet alleen tot dekkingsvragen op polisniveau maar ook over de verhouding tussen verschillende verzekeringen en de daardoor geboden dekking. Denk aan co-assurantie, primaire en excess-verzekeringen, internationale programma's en (andere) samenloopvragen. (Onvoorziene) cumulatie van risico's in de portefeuille van een verzekeraar zal ook vaker aan de orde zijn.

  Tier 1-reputatie

  Van Doorne biedt advies en bijstand bij dekkingsvragen en - geschillen, zonder het belang van de relatie met uw verzekerden en andere verzekeraars uit het oog te verliezen. We begrijpen dat u verzekeraar bent om dekking te bieden, maar ook dat uw polisvoorwaarden een reflectie zijn van uw "risk appetite". Ons vermogen uw product en daarvan deel uitmakende voorwaarden uit te leggen en oog voor pragmatische oplossingen staan centraal in onze aanpak en verklaren onze Tier 1-reputatie.

  Financial lines vormen de kern van onze verzekeringspraktijk en in het bijzonder: beroepsaansprakelijkheids-, bestuurdersaansprakelijkheids-, IPO-, fraude-, warranty & indemnity-, cyberverzekeringen, naast Bankers Blanket Bonds en andere producten voor financiële instellingen.

  Ook onze arbitrage- en mediation-specialisten staan u graag bij.

  Meer informatie

  Voor meer informatie over wat Van Doorne voor u als verzekeraar kan betekenen, neemt u vrijblijvend contact met Annemieke Hendrikse.

  Meer over