Waarmee kunnen wij u helpen?

  Defence counsel

  Mensen maken fouten. Dat geldt ook voor bestuurders, commissarissen en andere professionals. Dat betekent niet per definitie dat zij ook aansprakelijk zijn voor schade die anderen als gevolg daarvan claimen te lijden. Vaak is het zelfs maar de vraag of de aangesproken professional een fout heeft gemaakt. Het – teleurstellende - feit dat cliënten, aandeelhouders of andere stakeholders hun doelstellingen niet hebben bereikt of met een faillissement worden geconfronteerd, kan vele oorzaken hebben die vaak (ook) buiten de bestuurder, commissaris of adviseur liggen.

  Naarmate ons vermogen om de wereld om ons heen te begrijpen, te voorspellen en te controleren toeneemt, lijkt het steeds moeilijker om tegenslag te accepteren. Schadeclaims tegen professionals - of dienstverleners meer algemeen - en bestuurders en commissarissen komen daardoor steeds vaker voor. Daarnaast vergroten internet en social media de aandacht daarvoor enorm en niet altijd op even objectieve wijze. De impact kan enorm zijn.

  Toonaangevende praktijk in beroepsaansprakelijkheid

  Van Doorne heeft een toonaangevende praktijk in beroepsaansprakelijkheid. Wij staan vooral bekend om onze bijstand aan juridische professionals, zoals notarissen, advocaten en fiscalisten (en hun kantoren) bij vermeende beroepsaansprakelijkheidsvorderingen. Ook onze expertise inzake de bijstand aan accountants en financiële adviseurs staat hoog aangeschreven. Als multiservicekantoor zijn wij bij uitstek goed in staat om ook andere professionals bij te staan, zoals architecten, curatoren, zorginstellingen en IT-dienstverleners.

  Bestuurders en commissarissen  zien zich met steeds meer dilemma's geconfronteerd. Regelgeving en toezicht nemen toe en ontwikkelingen als de klimaatverandering en AI zorgen voor nieuwe kansen en uitdagingen. Meer nieuwe kansen, mogelijkheden en risico's betekent vaak ook meer keuzes en meer – uiteenlopende - belangen. Met onze jarenlange ervaring met bestuurdersaansprakelijkheidskwesties en geschilbeslechting helpen wij bestuurders en commissarissen deze dilemma's het hoofd te bieden en zich te verweren tegen claims. Zowel bestuurders en commissarissen van (beursgenoteerde) vennootschappen als van not for profit- organisaties weten ons te vinden voor nationale of internationale zaken lokale als grensoverschrijdende casussen. Dat geldt ook voor hun verzekeraars.

  Ook onze arbitrage- en mediation-specialisten staan u of uw verzekerden graag bij.

  Meer informatie

  Voor meer informatie over wat Van Doorne voor u als verzekeraar kan betekenen, neemt u vrijblijvend contact met Annemieke Hendrikse.